Samlingsutställningar

I urval:

Separatutställningar

Representerad:. Johannebergs kapell, Gillberga